AKTUALNOŚCI  

Miło nam poinformować, że VANTA Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. podpisała umowę na dofinansowanie projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Vanta Group poprzez kompleksową modernizację obiektu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie działania nr 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej, poprzez kompleksową modernizację budynku w Skawinie oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do znacznego zmniejszenia strat ciepła, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, zredukowana zostanie emisja zanieczyszczeń powietrza. Planowana inwestycja poprawi znacząco parametry energetyczne, a co za tym idzie przyniesie korzyści związane nie tylko z ochrona środowiska, w tym w szczególności w zakresie redukcji emisji CO2, innych gazów cieplarnianych i pyłów, ale także ograniczy koszty eksploatacji budynku oraz zwiększy komfort jego użytkowania.

 

Całkowita wartość projektu:  3 846 679,86   PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 752 709   PLN